Fysioterapihold

I professionelle rammer

Styrke/balanceholdet

Holdet er for dig, der har brug for træning af styrke og balance. Du har måske været igennem et forløb med smerter og nedsat funktion, og har brug for at komme forsigtigt i gang igen. Måske du har en diagnose under den vederlagsfrie ordning og vil have gavn af træning for bedre at kunne klare dagligdagens opgaver

Træningen fokuserer på:

  • Styrke
  • Bevægelighed
  • Balance

Øvelser foregår stående, på gulv og i siddende. Vi bruger egen kropsvægt samt træningsbolde, balancemåtter og elastikker m.m. Der er fokus på kvalitet og øvelserne tilpasses dine behov og begrænsinger. Du opfordres til sideløbende at træne selv, og der tages tid til at følge op på dine øvelser.

Tidspunkt:
Tirsdag & torsdag 10.00 – 11.00

Generel genoptræning

Alle kan deltage uanset diagnose men man skal have en selvstændig gangfunktion med eller uden hjælpemiddel.

Der ligges individuelle programmer efter diagnose eller træningsbehov, som primært består af styrke- og konditionstræning, samt balanceøvelser hvis det vurderes der er behov.
Man kan godt komme direkte på hold men det er en god ide at få en individuel tid med en fysioterapeut inden for at klarlægge evt behov.

Tidspunkt: Tirsdag kl 11:30-12:30
Underviser: Fysioterapeut Mette Fugl

Styrketræning

Fokus på holdet er styrke- og konditionstræning, for alle diagnoser. Man have en selvstændig gangfunktion med eller uden hjælpemiddel/gangredskab.

Der ligges individuelle programmer efter diagnose eller trænings behov, som primært består af styrketræning og konditionstræning.

Tidspunkt: fredag 10:00-11:00
Underviser: Fysioterapeut Mette Fugl

GLA:D (Godt liv med artrose i Danmark) er uddannelse og træning for dig der har begyndende eller udviklet artrose (slidgigt) i knæ og/eller hofter.

Gennem et 10 ugers træningsforløb med 2 ugentlige træninger samt patientundervisning, vil vi arbejde mod at reducere smerter og forbedre funktionen i dagligdagen. Dette for at udsætte eller undgå en operation.

GLA:D-forløbet indledes med en grundig undersøgelse samt testning. Derefter tilpasses træningen til den enkelte og foregår under fysioterapeutisk supervision.
Som afslutning på forløbet vil der igen blive testet for at se udviklingen fra start til slut.

Tid: Tirsdag og torsdag 15.00- 16.00

Kontakt:
Fysioterapeut Mark Christophersen for yderligere spørgsmål, mc@connectfys.dk

Nakke-Skulderhold

Nakke-Skulderholdet er for dig, der har smerter, nedsat bevægelse og/eller spændinger i nakke-skulderåg, eller for dig, som ønsker at forebygge eller formindske risikoen for gener i dette område.
Holdet er individuelt tilpasset den enkelte deltager, og er relevant for personer med “kontor”-gener eller efter whiplash, hjernerystelse eller lignende traumer.

På dette hold kan du komme i gang med specifik tilrettelagt træning af netop dit problem eller dit ønske for træningen, hvor der inden opstart foretages en grundig undersøgelse af fysioterapeuten. Øvelserne vil være med fokus på bevægeligheden i skulder og nakke, holdningskorrektion, stabilitet, styrke af muskulaturen og for at mindske evt. smerte i området.

Forskning viser, at træning forebygger skader og smerter i bevægeapparatet, og har man én gang oplevet dette, så er risikoen tilstede for tilbagefald. Så kom i gang med specifik tilrettelagt træning af autoriseret fysioterapeut, der løbende tilpasser din træning og sørger for korrekt udførelse af øvelserne.

Tid: Mandag 16.00-16.50 & onsdag 7.05-7.50
Ansvarlig fysioterapeut: Hanne Emborg

Brysthold

Brystholdet er målrettet til dig, der har været igennem en brystkræftoperation og evt. strålebehandling. Holdet består af max 6 deltagere.

Hvert år rammes 4.897 danske kvinder af brystkræft. Når man opereres for brystkræft påvirkes kar, muskler, bindevæv, hinder og nerver. Det gælder uanset, om det er en brystbevarende operation eller hele brystet fjernes. Fire ud af fem får gener eller senfølger, fx smerter, stramt arvæv, nedsat bevægelighed og nedsat muskelstyrke i nakke- og skulderområdet.

Formålet med brystholdet er derfor at forebygge og behandle ovenstående problemer. Der lægges vægt på at

– øge bevægeligheden omkring arvæv og skulderbælte

– øge muskelstyrken i skulder, nakke og ryg

– skabe balance i kroppen

– forbedre kropsholdningen

– vejlede i selvbehandling af arvæv/stråleskadet væv ud fra Kirsten Tørsleffs principper

Før du starter på holdet, skal du til en individuel konsultation, hvor du bliver undersøgt og testet. Ud fra undersøgelsesfund og dine behov sammensættes det rigtige øvelsesprogram til dig.

Holdtræningen finder sted hos Connectfys og varetages af fysioterapeut og lymfødemterapeut Katrine Lundgren Jørgensen.

Opstart onsdag den 3. Januar kl. 16.00 – 17.00

Mange års erfaring og evidens viser, at både nyopståede og længerevarende rygsmerter har god effekt af træning og bevægelse, gerne superviseret af en fysioterapeut. Dette gælder både som følge af fx slidgigt, diskusprolaps, kroniske smerter, hold i ryggen.

Har du  gener i ryggen anbefaler vi, at du opsøger en af vores fysioterapeuter i rygteamet hos Connectfys. Her laver vi en grundig undersøgelse og vurdering af din ryg og fysik. Derudfra sætter vi sammen et mål og lægger en plan for dit forløb.

Behandlingsforløbet vil typisk være kombineret af individuel behandling og deltagelse på ryghold, som varetages af rygteamet. Rygholdene er inddelt i 3 niveuaer, så træningen passer til dit niveau alt efter hvor i behandlingsforløbet du er, eller årsagen til dine ryggener. Cirka hver 4. uge vil du blive tilbudt en individuel konsultation for opfølgning og vurdering i forhold til målsætningen.

Basishold

Basisholdet er for nybegyndere eller for dig, der skal i gang med at genoptræne, som følge af rygsmerter, akutte som kroniske. På basisholdet får du indblik i at træne og bevæge ryggen optimalt, så du er klædt på til at rykke op på niveau 1.

Niveau 1

På niveau 1 bliver du udfordret på din grundstyrke og udholdenhed i ryggen med øget belastning. Her lærer du at træne og bruge din krop i alsidige funktioner med fokus på at holde ryggen stærk.

Niveau 2

På niveau 2 træner vi med tungere belastning og større krav til udholdenheden af ryggen som hele kroppens stabilitet. Her vil du opnå optimal muskelstyrke som vedligehold og forebyggelse mod eventuelt tilbagefald af rygsmerter.


Formålet med træningen er at

  • Styrke muskelkorsettet – musklerne i ryg og mave
  • Forbedre stabiliteten omkring kroppens led
  • Opnå en mere hensigtsmæssig kropsholdning
  • Forbedre generel styrke og balance
  • Øge kropsbevidsthed

Træning med vægt på kvalitet i øvelserne. Stemningen hyggelig og afslappet.

Øvelserne tilpasses i sværhedsgrad til den enkelte.

Vi laver stabilitets- og styrkeøvelser på gulv og benytter bl.a. store træningsbolde, elastikker, håndvægte, vippebræt mm.

Tid: Tirsdag 16.00 – 16.50 & Onsdag 8.30-9.20

Fleksibilitet/bevægelighedsholdet er for dig som føler dig FOR stiv/MEGET stiv/eller bare LIDT stiv i hele kroppen eller i nogle bestemte led. Du må også gerne være med hvis du er OK fleksible men ønsker øget bevæglighed til din hverdag eller sport.

Holdet består af diverse øvelser hvor vi først får løsnet op for nogle spændinger ved brug af massage bolde o.l. for derefter at lege med kontinuerlig bevægelighed forskellige steder i kroppen. Vi arbejder også med hensigtsmæssige stræk hvor udgangspunktet er de muskel-og fasciakæder som linker hele vores system sammen. Når først din krop har mærket hvordan det føles at have mere frihed i bevægelserne så vil den ikke tilbage til sit/DIT stive gamle jeg!

Alle ’stivhedsgrader’ velkomne da der tilpasses til hvert enkelt person

Tid: Tirsdag kl. 17.00-18.00
Ansvarlig fysioterapeut: Annika Spanggaard

Skulderhold

Alle skulderrelateret diagnoser/gener både i akut og kronisk stadie samt efter skulderoperation.

Alle funktionsniveauer kan deltage, da der udarbejdes individuelle træningsprogrammer som passer til den enkeltes funktions niveau.

Vi planlægger træningsprogrammet individuelt og ændrer det løbende hver 3. – 6 uge så det passer til det aktuelle trænings niveau.

Træningen består af diagnose specifik styrkende/stabiliserende og mobiliserende træning

Tidspunkt(er):

Mandag kl. 18:00 – 19:00, onsdag kl. 11:00-12:00 og fredag kl 7:00-8:00

Underviser: Fysioterapeut Mette Fugl

Alle kan komme på hold hvis der er behov for det laves individuel tid hos ovenstående fysioterapeut før opstart. Der kan være behov for individuel behandling samtidig med deltagelse på skulderholdet dette vurderes af Mette Fugl

Vederlagsfri hold.

Beregnet til patienter med et betydeligt fysisk handicap medførende
– generel nedsat muskelkraft
– nedsat kondition
– usikkerhed ved krav til balance
– manglende bevægelighed, herunder også i rygsøjlen
– koordinationsudfordringer

Altså fysisk træning på gulv eller maskiner, hvor benarbejde er forebyggende vigtigt set i forhold til faldtendens.

Alle er stående (måske med støtte på barre) og ingen liggende øvelser.

Kognitivt udfordres deltagerne gennem øvelserne og et delmål er at der gives plads til et grin og at holdet også indeholder et vist socialt element.

Tidspunkt
Tirsdag & Torsdag kl. 13.00 – 14.00 hos Fysioterapeut Jens Vestergaard
Mandag kl. 13.00-14.00, fortrinsvist for apoplexi-patienter hos Fysioterapeut Hanne Emborg

Rettet mod Parkinsonspatienter med vederlagsfri henvisning

Sværhedsgraden af træningen målrettes så vidt muligt til de individuelle deltagere, men der arbejdes overordnet med
– balance og koordination
– muskelstyrke og udholdenhed
– bevægelighed, især i rygsøjlen
– vejrtrækning

Der gives gerne plads til højlydt tale, grin og mimik, der kommer helst sved på panden og pulsen øges.

Tidspunkt:
Torsdag 14.00 – 15.00 hos Fysioterapeut Hanne Emborg

Parkinson Dans
Danseholdet for patienter med Parkinson

Dans og musik skaber bevægelse og glæde hos de fleste mennesker – og især for folk med Parkinson. Nyere forskning på området viser, at dans forbedrer kroppens bevægelighed og smidighed, balance og koordination, og ikke mindst har dans positiv effekt på det sociale liv, sundhed og kropsfornemmelse for folk med Parkinson.

Vi danser hver mandag kl. 14.00-14.50

Pris:
Kr. 130,- pr. gang.
Gratis for patienter med vederlagsfri henvisning, under forudsætning af, at der foretages indledende samtale og funktionsundersøgelse samt planlægning for forløbet.

Ansvarlig fysioterapeut:
Hanne Emborg (heh@connectfys.dk, tlf.3886 1327)