Fysioterapihold

I professionelle rammer

Generel genoptræning

Alle kan deltage uanset diagnose, men man skal have en selvstændig gangfunktion med eller uden hjælpemiddel.

Der ligges individuelle programmer efter diagnose eller træningsbehov, som primært består af styrke- og konditionstræning, samt balanceøvelser, hvis det vurderes, der er behov for dette. Man kan godt komme direkte på hold, men det er en god ide at få en individuel tid med en fysioterapeut inden for at klarlægge eventuelle behov.

Træningsdage
Mandag kl. 11.00-12.00 med fysioterapeut Mette Fugl
Tirsdag kl 10.30-11.30 med fysioterapeut Mette Fugl
Tirsdag kl. 14.00-15.00 ved fysioterapeut Hanne Emborg
Torsdag kl. 13.00-14.00 ved fysioterapeut Hanne Emborg
Fredag 10:00-11:00 med fysioterapeut Mette Fugl

Mange års erfaring og evidens viser, at både nyopståede og længerevarende rygsmerter har god effekt af træning og bevægelse, gerne superviseret af en fysioterapeut. Dette gælder både som følge af fx slidgigt, diskusprolaps, kroniske smerter, hold i ryggen.

Har du  gener i ryggen anbefaler vi, at du opsøger en af vores fysioterapeuter i rygteamet hos Connectfys. Her laver vi en grundig undersøgelse og vurdering af din ryg og fysik. Derudfra sætter vi sammen et mål og lægger en plan for dit forløb.

Behandlingsforløbet vil typisk være kombineret af individuel behandling og deltagelse på ryghold, som varetages af rygteamet. Rygholdene er inddelt i 3 niveuaer, så træningen passer til dit niveau alt efter hvor i behandlingsforløbet du er, eller årsagen til dine ryggener. Cirka hver 4. uge vil du blive tilbudt en individuel konsultation for opfølgning og vurdering i forhold til målsætningen.

Basishold

Basisholdet er for nybegyndere eller for dig, der skal i gang med at genoptræne, som følge af rygsmerter, akutte som kroniske. På basisholdet får du indblik i at træne og bevæge ryggen optimalt, så du er klædt på til at rykke op på niveau 1.

Niveau 1

På niveau 1 bliver du udfordret på din grundstyrke og udholdenhed i ryggen med øget belastning. Her lærer du at træne og bruge din krop i alsidige funktioner med fokus på at holde ryggen stærk.

Niveau 2

På niveau 2 træner vi med tungere belastning og større krav til udholdenheden af ryggen som hele kroppens stabilitet. Her vil du opnå optimal muskelstyrke som vedligehold og forebyggelse mod eventuelt tilbagefald af rygsmerter.


Formålet med træningen er at

 • Styrke muskelkorsettet – musklerne i ryg og mave
 • Forbedre stabiliteten omkring kroppens led
 • Opnå en mere hensigtsmæssig kropsholdning
 • Forbedre generel styrke og balance
 • Øge kropsbevidsthed

Træning med vægt på kvalitet i øvelserne. Stemningen hyggelig og afslappet.

Øvelserne tilpasses i sværhedsgrad til den enkelte.

Vi laver stabilitets- og styrkeøvelser på gulv og benytter bl.a. store træningsbolde, elastikker, håndvægte, vippebræt mm.

Træning
Mandag 16.00-17.00
Tirsdag 16.00-16.50
Onsdag 07.00-08.00
Onsdag 08.30-09.30
Torsdag 16.00-17.00

Niveau 2 (sal 1)
Onsdag 16.00-17.00

Skulderhold

Alle skulderrelateret diagnoser/gener både i akut og kronisk stadie samt efter skulderoperation.

Alle funktionsniveauer kan deltage, da der udarbejdes individuelle træningsprogrammer som passer til den enkeltes funktions niveau.

Vi planlægger træningsprogrammet individuelt og ændrer det løbende hver 3. – 6 uge så det passer til det aktuelle trænings niveau.

Træningen består af diagnosespecifik styrkende/stabiliserende og mobiliserende træning

Træning
Mandag kl. 18.00 – 19.00
Onsdag kl. 11.00-12.00
Torsdag kl. 11.00-12.00
Fredag kl 07.00-08.00

Underviser
Fysioterapeut Mette Fugl

Alle kan komme på hold hvis der er behov for det laves individuel tid hos ovenstående fysioterapeut før opstart. Der kan være behov for individuel behandling samtidig med deltagelse på skulderholdet – dette vurderes af Mette Fugl.

GLA:D (Godt liv med artrose i Danmark) er uddannelse og træning for dig der har begyndende eller udviklet artrose (slidgigt) i knæ og/eller hofter.

Gennem et 10 ugers træningsforløb med 2 ugentlige træninger samt patientundervisning, vil vi arbejde mod at reducere smerter og forbedre funktionen i dagligdagen. Dette for at udsætte eller undgå en operation.

GLA:D-forløbet indledes med en grundig undersøgelse samt testning. Derefter tilpasses træningen til den enkelte og foregår under fysioterapeutisk supervision.
Som afslutning på forløbet vil der igen blive testet for at se udviklingen fra start til slut.

Tid: Tirsdag og torsdag 15.00- 16.00

Kontakt:
Fysioterapeut Mark Christophersen for yderligere spørgsmål, mc@connectfys.dk

Dette træningshold henvender sig til Parkinsonspatienter med vederlagsfri henvisning.

Sværhedsgraden af træningen målrettes så vidt muligt til de individuelle deltagere, men der arbejdes overordnet med
– balance og koordination
– muskelstyrke og udholdenhed
– bevægelighed, især i rygsøjlen
– vejrtrækning

Der gives gerne plads til højlydt tale, grin og mimik, der kommer helst sved på panden, og pulsen øges.

Tidspunkt
Torsdag 14.00 – 15.00 hos fysioterapeut Hanne Emborg

Dans kan gøre en kæmpe forskel for livsglæde og sundhed!

Dette hold er et danse- og bevægelseshold for patienter med Parkinson. Dans og musik skaber bevægelse og glæde hos de fleste mennesker – og især for folk med Parkinson kan det have en gavnlig effekt.

Nyere forskning på området viser, at bevægelse til musik forbedrer kroppens bevægelighed, koordination og balance, og ikke mindst har dans positiv effekt på det sociale liv, sundhed og kropsfornemmelse for folk med Parkinson.

Kom og oplev det – og tag gerne familie eller andre pårørende med til træningen i ConnectFys. Alle kan være med – det kræver ingen særlige forudsætninger. Du kan købe et dobbeltmedlemskab, hvis du gerne vil have din ægtefælle, nabo eller en helt tredje partner med til din dansetræning.

Træning
Mandag kl. 14.00-15.00
Tirsdag kl. 15.00-16.00

Instruktør
Fysioterapeut Hanne Emborg er instruktør på holdet, og hun er certificeret i Parkinson Ballroom Fitness – så du kan forvente en sjov og inspirerende undervisning.

Priser

Klippekort
1 klip · 130,-
5 klip · 600,-
10 klip · 1000,-

Medlemskab
300,-/md. Fri adgang til hold og træning

Dobbelt medlemskab
500,-/md. Fri træning og hold for begge to.

Vederlagsfri fysioterapi
Holdet kan være en del af den vederlagsfri fysioterapi, og fysioterapeuten kan bruge dansen som inspiration og element i træningen af parkinsonpatienter, under forudsætning af forudgående vurdering/samtale hos fysioterapeut.

Har du spørgsmål?

Du kan kontakte Hanne på heh@connectfys.dk eller ringe til klinikken på tlf. 3886 1327, hvis du er i tvivl om noget.

Vederlagsfri hold

Beregnet til patienter med et betydeligt fysisk handicap medførende:

 • generel nedsat muskelkraft
 • nedsat kondition
 • usikkerhed ved krav til balance
 • manglende bevægelighed, herunder også i rygsøjlen
 • koordinationsudfordringer

Altså fysisk træning på gulv eller maskiner, hvor benarbejde er vigtig forebyggelse i forhold til faldtendens.

Alle er stående (måske med støtte på barre) og ingen liggende øvelser.

Kognitivt udfordres deltagerne gennem øvelserne og et delmål er, at der gives plads til et grin, og at holdet også indeholder et vist socialt element.

Tidspunkt

Tirsdag kl. 13.00 – 14.00 hos fysioterapeut Lise Kjær.

Torsdag kl. 13.00 – 14.00 hos fysioterapeut Anne-Cathrine Frølich-Hansen.

Mandag kl. 12.30-13.45, fortrinsvist for apoplexi-patienter hos fysioterapeut Hanne Emborg

HOLDOPSTART: MANDAG D. 19/11 – 2018

Tilmelding sker via info@connectfys.dk eller på tlf. 38 86 13 27

Træning og diabetes

Undersøgelser viser, at superviseret træning i form af progressiv konditionstræning kombineret med styrketræning har en positiv effekt på glukosestofskiftet og kan reducere langtidsblodsukkeret hos type II diabetikere. Hos type I diabetikere ses også en positiv effekt på langtidsblodsukkeret og BMI, og træningen kan i nogle tilfælde nedsætte behovet for insulin. Desuden har træning en positiv effekt på kredsløbet. Der er derfor rigtig god grund til at dyrke konditions- og styrketræning som diabetiker.

Holdet

Træningen superviseres af 2 fysioterapeuter og foregår som holdtræning, hvor der laves cirkeltræning dvs. der kontinuerligt skiftes mellem konditionstræning og styrkepræget træning. Holdtræningen varer 55 min, og der indlægges pauser efter behov.

Alle med type II og type I diabetes kan deltage, man skal dog have accept fra læge eller hospital om, at det er OK at deltage i træning. Det er også vigtigt at man har kontrol over måling af sit blodsukker, da insulinbehovet kan ændre sig i forbindelse med træning. I begyndelsen kan det være en fordel at konferere med den læge, der varetager behandlingen af din diabetes.

Holdtræningen foregår 2 gange om ugen

Mandag kl 16.30-17.30 ved fysioterapeut Mette Fugl

Torsdag kl 16.30 -17.30 ved fysioterapeut Mikkel Brandt

Ønskes yderligere information omkring holdtræningen kan den fås ved Mikkel og Mette på henholdsvis msb@connectfys.dk eller mf@connectfys.dk
Du kan læse mere om de to holdansvarlige ved at klikke i boksene til højre.

Tidligere frarådede man træning til mennesker med sklerose, men nyere forskning på området viser, at fysisk træning kan beskytte nervesystemet i hjernen og hæmme sygdommens udvikling. Herunder kan træning øge muskelstyrken, mindske trætheden og forbedre gangfunktionen. Der er derfor rigtig god grund til at træne som sklerosepatient.

MS Funktionel er et superviseret træningshold, der henvender sig til personer med MS (Multipel Sklerose) med lavt/moderat nedsat funktionsniveau. Der er fokus på den enkeltes behov, hvor vi sammen skræddersyer et træningsprogram med henblik på at forbedre eller vedligeholde de daglige funktioner. Holdet vil bestå af træning af balance, udholdenhed og muskelstyrke.

Holdet er dækket af sygesikringen med en vederlagsfri henvisning.
Hvis dit funktionsniveau er svært nedsat, anbefaler vi, at du får individuel behandling.

Instruktør
Fysioterapeut Lise Kjær

Træning
Tirsdag kl. 09.00-10.00 i træningscenteret
Torsdag kl. 10.00-11.00 i træningscenteret

Styrke/balanceholdet

Holdet er for dig, der har brug for træning af styrke og balance. Du har måske været igennem et forløb med smerter og nedsat funktion, og har brug for at komme forsigtigt i gang igen. Måske du har en diagnose under den vederlagsfrie ordning og vil have gavn af træning for bedre at kunne klare dagligdagens opgaver

Træningen fokuserer på:

 • Styrke
 • Bevægelighed
 • Balance

Øvelser foregår stående, på gulv og i siddende. Vi bruger egen kropsvægt samt træningsbolde, balancemåtter og elastikker m.m. Der er fokus på kvalitet og øvelserne tilpasses dine behov og begrænsinger. Du opfordres til sideløbende at træne selv, og der tages tid til at følge op på dine øvelser.

Tidspunkt
Tirsdag 10.00 – 11.00 med fysioterapeut Mikkel Brandt