Patientsikkerhed

Professionel og sikker behandling

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. ConnectFys tager selvfølgelig din sikkerhed alvorligt, og vi har derfor klare procedurer for, hvordan vi fx håndterer utilsigtede hændelser. Dette i henhold til Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer på området.

Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som har haft betydning for din eller din pårørendes behandling eller pleje, vil vi meget gerne vide det, så vi kan lære af det. Du kan læse mere om patientsikkerhed og utilsigtede hændelser i denne pjece:
Hjælp os med at blive endnu bedre

Læs mere om din sikkerhed og dine rettigheder